Artikler

Følgende artikel om højkonflikte skilsmisser er publiceret i fagtidsskriftet Matrix 2014:3
Artikel om højkonfliktskilsmisser på tilknytningsteoretiske grundlag
Følgende artikel om udfordringen med at blive nybagte forældre er publiceret i sundhedsplejersken i december 2018.
http://www.sundhedsplejersken.nu/artikel/naar-to-bliver-til-tre-og-det-vigtige-relationelle-miljoe/
Følgende artikel beskriver, hvor vigtigt det er at passe på sig selv i skilsmissen:
https://altompsykologi.dk/2019/01/skilsmisse-pas-paa-dig-selv/