Find vej gennem krisen

Det kinesisk tegn for krise, består af to tegn. Tegnet for “fare” og tegnet for “mulighed”.
Når vi er i en personlig krise, kan vi opleve,  at vores fundament er i fare. Det kan være, vi er blevet fyret, er blevet skilt, eller at vi har mistet en, vi holder af.  Alt sammen noget, der presser vores nervesystem. Vi kan blive oversvømmet af følelser af håbløshed, afmagt, sorg og vrede. Og tanker om, hvordan kommer vi egentlig videre.
Når vi tænker tilbage på gamle kriser, vi har gennemlevet, så har det næsten altid betydet, at vi har lært noget. Vi er blevet klogere. Vi oplever måske, at vi på bagkant kom igennem en fase, der var rigtig krævende, men den betød, at vi tilegnede os viden eller ressourcer, der var nødvendige for de opgaver, der lå foran os.
Den livsvisdom, der ligger i det kinesiske tegn for krise, giver os et håb. Når vi er i  krise, kan vi blive fanget i desillusion og mørke, og disse følelsers tvilling er forandring og indsigt, viser det kinesiske tegn for os.
Et terapeutisk forløb rummer altid begge disse aspekter. En oplevelse af i en eller anden forstand at være i fare – en nærmest fysisk uro og kontakt til ubehagelige følelser – og et andet aspekt – den forandring, der opstår, når vi går ind i en undersøgelse af krisens forvandlingspotentiale.
Krisen forvandles til vitalitet, indsigt og adgangen til flere ressourcer.