Supervision

Til fagfolk

Jeg har erfaring fra mange områder af psykologfaget, og kender derfor indgående til de faglige dilemmaer, du som psykolog, står i.

Jeg har været leder på Børne- og familiecentret i Roskilde og kender til det krydsfelt, det er at være behandler, og de dilemmaer, der kan opstå i relationen til andre aktører i kommunen, til ledelsen og til andre kolleger.

Jeg har udarbejdet forældrekompetenceundersøgelser for kommuner og børnesagkyndige undersøgelser for statsforvaltningen og retsinstanser, og kender til den kompleksitet, der kendetegner nogle familiesager.

Jeg ved fra egen erfaring, at arbejdet som professionel behandler er krævende og tilstrækkelig supervision er en nødvendighed, for at man på kvalificeret vis kan løfte opgaven med at bringe eksempelvis familier i sårbare livsomstændigheder et bedre sted hen.

Som supervisor er jeg optaget af, at få gruppen til at fungere som en enhed. Tryghed og tillid i gruppen er væsentlig for at fagligheden kan blive sat i spil.

Jeg superviserer grupper, der både er ansat i offentlig og privat regi.

Temadage og foredrag

Jeg afholder også temadage eller foredrag særligt i forhold til arbejdet med skilte familier. Du kan allerede nu booke et foredrag, der tager udgangspunkt i min bog “Bliv skilt- uden at nogen går i stykker”.