Om mig

Jan 4
 
I 2003 blev jeg uddannet psykolog, autoriseret i 2005, og specialist i klinisk psykolog for voksne i 2015. Jeg er inspireret af mentaliseringsbaserede tilgange, men trækker også på metoder som eksempelvis ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og mindfulness i mit terapeutiske arbejde.
Samtaleterapi
Jeg er i et samarbejde med dig optaget af at skabe en tryg og tillidsfuld atmosfære, hvor du  får hjælp og støtte til din egen personlig proces mod større vitalitet og livskvalitet.
Nogle problemstillinger løses bedst sammen med din partner, og jeg tilbyder derfor også parterapi. I parterapien vil vi sætte fokus det, der bliver svært for jer i relationen, og derfra vil vi undersøge de samspilsmønstre, I kan være fanget i.
Særligt i forhold til skilte
I mit arbejde med skilte forældrepar er målet at få etableret et godt nok samarbejde omkring børnene. Et samlivsbrud vil ofte udløse vanskelige følelser, særligt i de tilfælde hvor det ikke har været en fælles beslutning at gå fra hinanden. Ind i mellem vil det være hensigtsmæssigt, at I modtager individuelle samtaler for at støtte op om jeres videre proces. Jeg har bred erfaring med skilsmissefeltet fra kommunalt regi, Statsforvaltningen og retsinstanserne både som terapeut og som børnesagkyndig psykolog. Jeg underviser desuden på psykologforeningens  specialistuddannelse i arbejdet med skilte familier.
Supervision af fagfolk
Jeg superviserer psykolog og andre professionelle, herunder psykoterapeuter og familiebehandlere ansat i private og offentlige regi.
Temadage om arbejdet med skilte
Som en del af mit arbejde afholder jeg foredrag og temadage om arbejdet med skilte forældre.
 
untitled
 
Lidt mere om mig
Jeg er 50 år, gift, og far til to og uddannet psykolog fra Københavns Universitet fra 2003. Jeg har tilegnet mig en bred erfaring som klinisk psykolog, og har arbejdet med mange forskellige områder af psykologfaget. Siden 2005 har jeg haft min private praksis. Periodevist har jeg arbejdet som psykolog i privat og offentlig regi både som leder og som praktiserende psykolog. Senest som souschef og afdelingsleder for par- og skilsmisseafdelingen på Center for Familieudvikling.
Video , hvor jeg fortæller om det vigtige i at kende sit eget følelsesmæssige tolerancevindue:
https://youtu.be/uuxoIKsunlI